Valutor

Valuta är det betalningsmedel som används i ett eller flera länder. Den största valutan i världen är US-dollar som främst används i USA men som även har blivit s.k. hårdvaluta i länder som har instabil ekonomi. Vissa länder går även samman i en s.k. valutaunion vilken Euro än ett tydligt exempel på.

I vissa länder är det förbjudet att ta ut den inhemska valutan och därmed måste man växla till sig den på plats (ex Marocko). Men även i Europa finns regler för införsel av valuta. Inom EU får man exempelvis inte ta med sig mer än 10.000Euro utan att ange detta för det nationella tullverket.

Valutor

Så påverkas valutan

Det som idag främst påverkar hur en valuta rör sig är handeln med just valuta samt andra värdepapper som aktier, obligationer och liknande. Innan handeln med valutor och värdepapper var stor var det framföralt handeln mellanolika länder som påverkade hur valutakurserna rörde sig. Men då valutahandeln omsätter extremt mycket mer än vad hela världshandeln omsätter är det just denna handel som främst påverkar valutans värde.

En faktor som påverkar hur valutahandeln förändras är hur köpare/säljare ser på den ekonomiska stabilitet som ett land har. Alla investerare söker säkra investeringar i förhållande till möjlighet till avkastning. Starka stabila länder lockar därmed till sig investerare vilket gör att efterfrågan på detta lands valuta ökar. I oroliga tider märks detta tydligt då investerare flyttar investerat kapital från länder med mer ekonomisk oro till mer ekonomiskt stabilare regioner.

En annan faktor är inflationen och tron hur den kommer att förändras över tid. En stor statsskuld kan exempelvis vara något som ökar risken för kommande inflation vilket i sin tur avskräcker investerare.

Likt handel med aktier handlar det alltså både om dagsaktuellt läge och hur man tror att utvecklingen kommer att röra sig på den finansiella marknaden.

Då två valutor som extremt dominerar valutahandeln och som många andra valutor följer är Euron och US-dollarn.

US dollar – ett exempel

Ett tydligt exempel på hur politisk och ekonomisk stabilitet påverkar ett lands valuta kan ses i US-dollarn. När svenska ekonomin kraschlandade under 70-talet ökade värdet på USD mot SEK. Detta både på grund av oron i Sverige och att det genomfördes en devalvering av kronan. Några år in på 2000-talet kostade en USD ca 11kr. Efter terrorattackerna 11 september 2011 och den sedan efterföljande bankkrisen (som främst berodde på överbelåning hos hushållen) minskade värdet på dollarn som då låg på 6-7kronor. Detta  för att sedan sakta men säkert öka. Under 2015 rörde sig dollarkursen kring 8-9kr.