Kontantinsats

Vid större köp, exempelvis en bostad, bil eller båt kan det finnas krav på att du som köpare betalar en kontantinsats. Med en kontantinsats menas en del av köpet som inte får finansieras med lån där föremålet för köpet står som säkerhet. För bolån så är kravet på kontantinsats 15 % av bostadens värde. Vid köp av bilar och båtar kan kravet på kontantsatsens storlek variera. Dock brukar kravet ligga på mellan 10 – 20 %.

Därför finns krav på kontantinsats

När du lånar med säkerhet så skyddar bostadens, bilens eller båtens värde långivaren mot allt för stora förluster om det visar sig att du inte kan betala tillbaka ditt lån. Långivaren kan i ett sådant scenario sälja tillgången och på så sätt få tillbaka de lånade pengarna. Med kontantinsatsen skyddar sig långivaren ytterligare genom att även skydda sig mot eventuell värdeminskning av tillgången.

Exempel: Du köper en bostad värd 1 000 000 kr. Du får endast låna 850 000 kr, resten av köpet är kontantinsatsen som du måste finansiera på egen hand. Efter 3 år säljer du bostaden som sjunkit i värde till 850 000 kr. Tack vare att banken krävde en kontantinsats kan du betala tillbaka hela skulden, trots bostadens värdeminskning.

Att krävas på en kontantinsats är alltså inget negativt. Istället skyddar den såväl dig som långivaren mot situationer där du hamnar i skuld  till långivaren utan möjlighet att sälja egendom för att betala tillbaka.

Olika sätt att finansiera kontantinsatsen

Som nämnt tidigare är kontantinsatsen den del av lånet som du måste finansiera på egen hand. Med ”egen hand” menas dock endast att du inte kan låna dessa 15 % med bostaden, bilen eller båten som säkerhet. Du kan däremot ta ett lån utan säkerhet, vanligast är dock att betala kontantinsatsen utan lånade pengar utan på något av följande sätt:

  • Vinst från tidigare försäljning. Har du gått med vinst på en tidigare försäljning av en bostad så är det inte ovanligt att använda den vinsten för att betala kontantinsatsen vid köp av en ny bostad.
  • Sparade pengar. Många sparar ihop pengar för att ha råd med kontantinsatsen.
  • Ärvda pengar. Att använda ärvda pengar för att finansiera kontantinsatsen kan vara en smidig investering med hög avkastning i fall att bostaden ökar i värde.

Fördelen med ovanstående metoder för att finansiera kontantinsatsen är att du slipper betala den ränta som ett lån utan säkerhet kostar. Skulle du välja att låna till kontantinsatsen så är det viktigt att du gjort beräkningar på kostnaderna för detta.