Investering

För den som vill investera pengar är utbudet extremt stort av olika investeringsobjekt. En av de viktigaste sakerna att ta hänsyn till vid val av investeringsobjekt är risk. Generellt gäller att ju större avkastning man söker desto högre risk måste man även vara beredd att ta. Genom värdepapper med hävstångseffekt kan det investerade kapitalet mångdubblas – men även förloras helt.

Är det trygga investeringar är det framförallt obligationer eller fastigheter som är att rekommendera. Men även en del fonder har en mycket låg risknivå.

För de som tycker om risken (och därmed även chansen att få högre avkastning) finns exempelvis valutahandel och aktier i småbolag.

investera-pengar

Aktier

En aktie är ett värdepapper som säger att aktieägaren äger en andel i ett företag. Om ett företag har 1 miljon aktier och en person äger en av dessa äger personen därmed en miljondel av företaget. Värdet på aktien beror på utvecklingen av företaget. Om företaget går bra kommer värdet öka på företaget och därmed även värdet på andelarna (aktierna).

Aktier köps och säljs via aktiemäklare vilket sker extremt enkelt online eller via telefon. I och med att aktiemarknaden är mycket stor styrs inte priset på aktierna enbart utifrån hur det går ekonomiskt för ett företag utan även utifrån hur investerarna tror att företaget kommer att utvecklas i framtiden.

Fördelen med att investera i aktier ligger i chansen till mycket stor avkastning. Varje år är det ett flertal aktier som stiger med över 100% på ett år. Det handlar då främst om mindre företag där risken är större för investerarna. En annan fördel är att man själv helt och hållet styr sina investeringar och inte behöver betala någon avgift till fondförvaltare (Se Fonder)

Fonder

Fonder består av en samling olika aktier som köps och säljs av en fondförvaltare. I och med att det är flera olika aktier i en fond kan en tryggare investering göras än om enstaka aktier köps. Skulle värdet på en aktie i en fond minska påverkar det fondens kurs enbart i den utsträckning som andelen av fonden som aktierna består av.

Fonder köps och säljs på dagspris. Det betyder att man lägger köp/sälj order under dagen och att det sedan vid börsens stängning sammanräknas hur mycket fonden är värd och att en kurs sätts utifrån detta. I kursen ingår även den kostnad som tas av fondförvaltarna. Det är denna avgift som kallas för förvaltningsavgift. Utöver det kan det i vissa fall tillkomma köp- och säljavgifter även om detta är mer ett undantag än en regel.

Alla fonder har en unik inriktning. Det kan vara att fonden investerar i ”Svenska Småbolag” likväl som en specifik bransch ex ”Finans” eller ”Gruvnäringen i Sydamerika”.

Det finns framförallt tre fördelar med att investera i fonder. För det första kan man nå marknader som inte finns tillgängliga genom aktiehandel i Sverige. För det andra minskar risken eftersom en fond består av flera aktier. För det tredje att man som fondägare inte behöver bry sig i att värdera vilka aktier man vill investera i. Detta tas hand om av fondförvaltaren.

Obligationer

Obligationer är långa räntebärande papper som ges ut av staten, kommunen eller företag. Handeln med obligationer sker nästan uteslutande av institutionella investerare. Om man som privatperson vill investera i obligationer sker detta enklast genom de olika obligationsfonder som finns hos ett flertal olika fondförvaltare.

Fördelen med obligationer är att dessa räntebärande papper kan ge högre ränteavkastning än kortsiktiga räntebärande papper. Detta just eftersom det är lättare att få högre ränta på kapital som binds på lång tid.

En annorlunda obligationsform som blivit populär hos privatpersoner är premieobligationer. På dessa ges ingen ränta alls utan när obligationer faller ut får ägaren tillbaka värdet på obligationen. Den ränta som obligationerna skulle ha genererat läggs istället i en pott som lottas ut till några obligationsägare. Det finns en risk att man enbart får tillbaka insatt kapital – men även en chans till extremt stor avkastning då högsta vinsten är 1 miljon.

Fastigheter

Det finns flera vägar att investera i fastigheter. Att köpa fastigheter som ett fastighetsbolag är det enbart stora företag som gör. Privatpersoner kan däremot köpa aktier i företag som har denna inriktning. Vill man minska risken kan man istället investera i fastighetsfonder.

På senare år har det kommit fram ännu ett alternativ för de privatpersoner som vill investera i fastigheter. Detta genom exempelvis företaget Tessin som erbjuder privatpersoner och företag att investera i olika valbara fastighetsprojekt.

Fördelen med att investera i fastigheter är att marknaden hela tiden ökar. Efterfrågan på bostäder kommer knappast minska oavsett konjunktur i landet. Det är även en relativt säker investering i jämförelse med investeringar i företag inom mer konjunkturkänsliga områden.

Råvaror

Kaffe, Te, Vete, Olja eller kanske Juice? Listan kan göras lång på olika råvaror som det går att investera i. Dessa köps och säljs likt aktier på en öppen marknad vilket gör att det är utbud och efterfrågan som framförallt styr priset.

Den som vill investera i råvaror kan köpa dessa värdepapper genom en aktiemäklare. Detta sker då främst på terminsmarknaden. Man köper då en del av ett terminskontrakt som i sin tur har sitt värde beroende på underliggande råvara. I detta fall handlar man inte direkt med råvaran men med ett värdepapper som direkt påverkas av råvarans värde.

Vill man istället investera i företag inom en specifik råvarubransch kan investering ske i aktier eller fonder.

Fördelen med att investera i råvaror är bland annat att denna investering kan ses som riskreducerande för resten av portföljen. Går priset exempelvis upp på råolja påverkas ett flertal olika branscher som genomför stora inköp av olja. Det kan påverka aktiekursen i längden, samtidigt som värdet på råvaran ökar.

Valutor

Valutahandeln omsätter idag extrema summor. Bara Forex omsätter över hela världen över 3 biljoner dollar varje dag. I och med att valutamäklare har byggt upp enkla sätt att investera i valutor via nätet har även intresset för denna investeringsform också ökat hos privatpersoner allt mer.

En fördel med att investera i valutor är att avkastningen kan bli betydligt högre än vid investering i aktier. Men det betyder även att risken är större . En fördel är även att man mycket enkelt kan ”ta rygg” på de riktigt duktiga investerarna. Hos många valutamäklare finns möjligheten att koppla sitt konto mot valfri trader hos samma mäklare. Det betyder att investeringarna sker helt automatiskt utifrån hur denna person gör sina investeringar.  Man kan även välja olika hävstångseffekter vilket gör att vinsterna kan maximeras. Exempelvis erbjuder Avanza en möjlighet att få 25 gånger investerat kapital.