Banker

I Sverige finns fyra ”storbanker”. Det är Nordea, Swedbank, Handelsbanken och SEB och dessa fyra banker har tillsammans en mycket stor del av privata- och företagsmarknaden.

svenska-bankerBankerna brukar namnges ”universalbanker”. Med det menas att de kan erbjuda all den service som kan förväntas av en bank. Detta oavsett om man är privatkund som enbart vill ha ett lönekonto eller ett stort företag som behöver placera miljarder. År 2015 hade dessa fyra banker sammanlagt 63% av hela inlåningsmarknaden.

När det kommer till antal kontor är Handelsbanken och Swedbank störst. Av dessa har Swedbank störst andel på den privata marknaden.

Nordea

Nordea är Nordens största företag inom den finansiella sektorn. Företaget hade 2015 ca 29.500 anställda varav ca 6800 personer i Sverige. Deras utlåningsverksamhet uppgick 2015 till 3270 miljarder till allmänheten. Det kan jämföras med den näst största banken, Handelsbanken, med 1808 miljarder. Däremot består utlåningen till 75% av verksamhet i utlandet.

SEB

SEB (Skandinaviska Enskilda Banken) har stor verksamhet i Sverige, Tyskland samt Baltikum. I Sverige har banken framförallt tagit marknadsandelar inom fondförvaltning samt aktie- och valutahandel. De är även relativt stora inom bolån och verksamhet inom finansbolag.

Handelsbanken

Handelsbanken har vuxit starkt sedan 1990-talet mycket tack vare uppköp och att man etablerat ett flertal filialkontor runt om i landet. De har flest kontor av alla storbanker.

Utöver Sverige bedrivs stor verksamhet i Nederländerna och Storbritannien. Svenska Handelsbanken äger även Stadshypotek vilket är en av de största bolåneaktörerna.

Swedbank

Swedbank har, utöver sin egen verksamhet, även ett tätt samarbete med fristående sparbanker. Swedbank äger fondförvaltaren Robur som är Sveriges största på fondförvalting. Banken har stor verksamhet i Baltikum utöver Sverige.

Nischbanker

I början av 1990-talet öppnades marknaden för fler aktörer på bankmarknaden och sedan dess har ett flertal s.k. nischbanker vuxit upp. Det är banker som inte i lika stor utsträckning kan erbjuda lika många tjänster som storbankerna men som ändå kan vara ett gott alternativ för framförallt privatpersoner. Häribland kan ICA Banken nämnas som bland annat fått utmärkelsen ”Årets Mobilbank” och ”Bästa utlandskortet” av ekonomitidningen Privata Affärer.

Många gånger satsar dessa banker på en eller några få nischer och det därifrån som namnet nischbanker kommer. Bland nischbanker finns bland annat Skandiabanken, Länsförsäkringar Bank och Ikano Bank. Dessa banker har sitt fokus mot främst den privata marknaden och de tjänster som privatkunder efterfrågar.  En ännu smalare banknisch är värdepappershandel som Avanza och Nordnet har valt att fokusera på. Även kreditbolag som länge varit verksamma inom utlåning har vuxit och erbjuder idag bredare utbud av tjänster. Bland dessa kan exempelvis Marginalen Bank nämnas.

Utländska banker

Även om utbudet än så länge inte är stort så har flera utländska banker verksamhet i Sverige. Bland dessa är Danske Bank överlägset störst vilka har ca 40 kontor runt om i Sverige. Danske Bank fick mycket stor uppmärksamhet i media och i ekonomimagasin 2015 då de både ett flertal månader i följd hade Sveriges lägsta snittränta på bolån och att de sedan blev omnämnd som ”Årets Bank” av Privata Affärer.

Danske Bank är den största banken i Danmark och har även bankverksamhet i alla länder i Norden. Banken är näst störst (störst är Nordea) gällande finansiell koncern i Norden.