Trading

tradingDet som skiljer mellan att investera och trada (trading) i aktier, råvaror, valutor eller andra värdepapper är tidsperspektivet. De som investerar i aktier förväntar sig ha kvar dessa i flera månader och i många fall flera år. Detta som en trygg investering som man sedan säljer av om man anser att utvecklingen inte går i den riktning som man förväntar sig. Små förändringar i aktiekursen är inget som man bryr sig om eftersom man ser på utvecklingen på lång sikt.

Med trading ligger fokus på betydligt kortare tid. Det kan då vara allt från minuttrading till daytrading. Även om det handlar om investeringar som förväntas säljas inom en månad så kallas det för trading.

Aktietrading

Aktietrading innebär att aktier köps in med tanken att försäljning av dem ska ske inom kort och då till ett högre värde. Det finns flera olika strategier för de som jobbar med aktietrading.  Det handlar exempelvis om att se förändringar på marknaden och små prisskillnader som kan utnyttjas. Ett exempel kan vara att man köper en aktie bara 0,1-0.2% lägre än vad man sedan kan sälja den för.

Vissa följer enbart förändringar och trender och bryr sig mindre om skeenden inom det företag som aktierna tillhör. Men självklart har en person som jobbar med trading kontroll på vad som händer på aktiemarknaden för att se kommande förändringar. Men då på ett betydligt kortare perspektiv än investeraren.

Den enskilda vinsten på ett trade brukar inte vara stor men en som jobbar med trading ser till den långsiktiga vinsten. Under en dag sker ett flertal trade och vissa dagar slutar det med ett minusresultat. Men i längden är tanken att vinsten ska bli högre än om klassisk investering genomförts i aktier.

I och med att courtaget (avgift vid köp- och sälj) minskat drastiskt de senaste åren har även trading blivit allt mer vanligt. Idag går det att handla aktier och betala under 1kr per order.

Daytrading

Det som karaktäriserar Daytrading är att den som utför detta genomför ett stort antal köp/sälj per dag inom den bransch man utför sin trading. Det kan exempelvis vara aktietrading, derivattrading eller råvarutrading. Därmed handlar det att göra ekonomiska vinster över dagen och därmed har man inte någon långsiktig investeringstanke med de investeringar som sker.

Vinsterna är ofta mycket små i procent utifrån investerat kapital. Detta eftersom målet är att ta vinster på små kursförändringar. Men med många små vinster varje dag och med fler vinster än förluster över en lång tid kan en långsiktig lönsamhet skapas.

Risken med daytrading är framförallt att man går för fort fram. Nybörjare har ofta inte något stort kapital att jobba med och därmed blir inte heller vinsterna så stora. Det är då lätt att lockas till att investera mer än vad man har råd med eller försöka nå större vinster än vad som är ”normalt” inom trading. Många upplever även det som ett mycket stressande sätt att investera. Det kan exempelvis jämföras med investeringar i aktier som sker på flera månaders perspektiv.

Derivat

Derivatinstrument är ett samlingsnamn för ett flertal olika finansiella instrument så som terminer, optioner eller warranter. Det som karaktäriserar alla derivat är att värdet på dessa avgörs av underliggande händelse eller förutsättning som har en specifik tidsangivelse.

Eftersom derivat är mer komplicerade instrument krävs det ofta att speciella blanketter fylls i för att få tillgång till dessa. För att kunna ställa ut derivat kan det behövas en blankett där man godkänner belåningsmöjligheten.

Fördelen med derivatinstrument är att det skapas en hävstångseffekt som gör att stora vinster kan ske. Men det innebär också att förlusterna kan bli stora.

Ett exempel är optioner där man köper rätten att få sälja/köpa en underliggande aktie till ett förutbestämt värde en specifik tidpunkt.

Råvarutrading

Det finns idag (2016) ca 25 olika råvaror att handla med genom råvarutrading. Några av de vanligaste råvarorna att handla med är guld, silver, olja, socker och majs. Men det är även möjligt att handla med exempelvis juice och andra livsmedel som framställs i större mängd.

Det som sker är att man köper hela eller delar av terminskontrakt. Värdet på dessa bygger på råvarupriset vilket gör att de följer prisutvecklingen på denna råvara. Handel sker via mäklare som specialiserat sig mot råvaror alternativt via större aktiemäklare som även erbjuder råvaror, valutor och andra värdepapper. I likhet med alla annan trading är målet att köpa och sälja med korta tidsintervaller.

Valutatrading

Handel med valutor är den största marknaden av värdepapper i världen. Det betyder även att valutatrading är extremt stort. Detta kan exempelvis ske via Forextrading som är ett av de största företagen inom denna bransch.

I likhet med all annan trading handlar det om att köpa till ett lägre pris än man sedan kan sälja för. Men en sak som gör valutatrading lite speciell är att många valutamäklare även erbjuder bonussystem. Den som börjar handla med valuta kan få en välkomstbonus och sedan även bonus under tiden man använder sig av tjänsten. Det är ett sätt för valutamäklarna att både locka till sig nya traders och gynna de som köper och säljer extra mycket hos just den mäklaren.