Spara pengar

Att spara pengar innebär inte bara att man har ett sparande som är tänkt att investeras i sommarstuga, bil, resa eller liknande i framtiden. Ett sparande är även en ekonomisk trygghet som ligger till grunden för en stabil spara-pengarekonomi. Alla kommer några gånger i livet till situationer då oförutsägbara utgifter måste betalas. Att då har ett sparande att ta av innebär att inte vardagsekonomin behöver belastas.

Det är även mycket vanligt att spara till sin pension vilket kan ske via flera olika finansiella lösningar. Oavsett vad man spar till bör man tänka över hur stor risk man är beredd att ta och när pengarna är tänkta att användas. I vissa fall finns en fördel att låsa pengarna under ett antal år medan det i andra fall är viktigast att man snabbt kan komma åt dem för att exempelvis kunna betala en oförutsägbar utgift. Genom att spara pengar under längre tid kommer dina pengar växa exponentiellt enligt principen med ränta på ränta.

Sparkonto

Att spara på pengar på sparkonto är det mest säkra sättet att spara pengar. Avkastningen är den ränta som banken ger på det insatta kapitalet och det finns ingen risk att investerade summan minskar i värde. Det finns ingen risk – men samtidigt är avkastningen mycket låg.

Det som avgör vilken ränta som man får på sparkontot är främst hur lång tid som pengarna är bundna på kontot och därmed inte går att ta ut. De konton som ger lägst ränta har fria insättningar och fria uttag vilket skapar en stor flexibilitet. Kan man tänka sig binda pengarna på kontot några månader eller till och med några år ges oftast en betydligt högre ränta.

För den som vill ha högsta möjliga avkastning på sparkonton bör sparkonton som inte innefattas av den statliga insättningsgarantin väljas. Genom detta tas en betydligt högre risk då hela insatta kapitalet kan förloras om banken går i konkurs. Den som väljer dessa konton får ofta 4-5 gånger högre ränta än om pengarna placerats på ett konto med denna garanti. Ett smart sätt att veta att du har hittat rätt konto för dig är att du jämför sparränta mellan det olika alternativ som finns på marknaden.

Investeringssparkonto

Investeringssparkonto (ISK) är en relativt ny sparform. Det infördes 2012 med målet att få privatpersoner att allt mer investera i aktier och aktiefonder utan att man för den skull ska behöva fylla i krångliga deklarationsblanketter (så som det är vid aktiehandel).

Samtliga kapitalvinster och utdelningar är skattebefriade. Däremot betalas (i likhet med kapitalförsäkring) en schablonskatt varje år. Det som framförallt skiljer dessa sparformer åt är att kapitalinkomst från investeringssparkonto räknas som en intäkt likt andra kapitalinkomster i deklarationen. Därmed hamnar beskattningen på personen och kombineras med personens övriga inkomster och avdrag. Skatten som betalas vid en kapitalförsäkring går istället genom försäkringsbolaget vilket gör att det inte påverkar den totala kapitalinkomsten på samma sätt.

Kapitalförsäkring

En kapitalförsäkring har fördelen att beskattning sker på ett helt annat sätt än om man sparat i traditionella fonder. De som spar i fonder betalar 30% i reavinstskatt varje år på sålda fondandelar med vinst. Med en kapitalförsäkring betalas istället en procentuell skattesats varje år på hela beloppet. Det betyder att man betalar skatt även om värdet på hela portföljen minskat ett år. Men i gengäld är det lönsammare de år som värdet på fonderna ökar mycket. Utöver det tillkommer oftast en årlig avgift till det företag där kapitalförsäkringen finns (ex Swedbank, Folksam osv)

Kapitalförsäkring är därmed en bra sparform för de som tror att värdet kommer att öka mer än några procent per år.  En fördel är även att skatten är betald när fonderna säljs av och pengarna tas ut.

Pensionssparkonto

En stor del av svenska befolkningen väljer att ha ett privat pensionssparande. Ett alternativ är via ett individuellt pensionssparkonto. Detta är ett rent sparande som kan ske i olika former. Men till skillnad mot andra sparformer är pengarna helt låsta fram till pensionsålder.

De som spar väljer själv belopp och hur ofta man vill att pengar ska avsättas till det egna pensionssparandet. Man väljer även själv om investeringarna ska ske i aktier, obligationer, fonder eller ett enkelt sparkonto.

Fördelen med pensionskonto är att pengarna är låsta samt att alla omplaceringar är helt fria från kapitalvinstskatt.

Om insättningsgarantin

Den statliga insättningsgarantin skapades för att bibehålla finansiell stabilitet även om det är ekonomiskt oroligt i ett land. Garantin innebär att staten garanterar utbetalning av insatta medel från de bankkonton som innefattas av denna garanti även om banken eller kreditinstitutet skulle gå i konkurs. Den som spar på ett sparkonto med statlig insättningsgaranti kan alltså aldrig förlora det insatta kapitalet.

Idag är summan som är garanterad från staten 100 000 euro per person och konto. Om två personer står som ägare för ett konto kan det vara placerat 200 000 euro på kontot och dessa vara skyddade genom garantin.

Om en bank går i konkurs behöver inte personer som har pengar på bankens konton ansöka om att få garantin utbetald. Allt sker automatiskt genom Riksgälden som har ansvar för insättningsgarantin.