Handpenning

En handpenning är ett slags förskott på betalningen vid ett större köp. Ofta kräver säljaren en handpenning för att försäkra sig om att köparens intentioner går att lita på. Handpenningen dras i de allra flesta fall av den totala köpesumman när det är dags att slutföra köpet. En handpenning ökar därför inte kostnaden på det som köps, utan utgör istället en del av priset. Handpenningen ligger vanligtvis mellan 5-15 %, men detta kan variera beroende på köpets storlek, vad det är som köps och säljarens personliga önskemål. Vid bostadsköp är handpenningen i princip alltid 10 % av den totala köpesumman.

Ett vanligt missförstånd är att handpenning binder parterna till avtalet. Så är inte fallet då det är själva avtalet som är den bindande faktor. Betalning av handpenning kan däremot komma att sammanfalla med avtalsskrivning.

Handpenning en del av kontantinsatsen

Vid köp av en bostad finns det krav på att 15 % av köpesumman ska vara en s.k. kontantinsats. Kontantinsatsen är till för att skydda dig som köpare vid eventuella värdeminskningar. Skulle bostaden minska i värde ska du fortfarande kunna betala tillbaka hela det lånade beloppet. När du betalar 10 % kontantinsats så kan detta i många fall räknas som en del av kontantinsatsen, förutsatt att du själv finansierar handpenningen. När köpet ska slutföras betalar du de återstående 5 % av kontantinsatsen och banken 85 % av köpesumman.

Ska du genomföra ett större köp som exempelvis en bostad så kan det vara knepigt att finansiera handpenningen. Många finansierar handpenningen och kontantinsatsen genom sparade pengar eller pengar från en tidigare bostadsförsäljning. Hos många banker kan du dock välja att låna till handpenningen.

Jämför och ansök om handpenningslån

Har du svårt att finansiera handpenningen och kontantinsatsen på egen hand så kan du välja att ta ett så kallat handpenningslån. På Handpenningslån.com kan du enkelt jämföra och välja en långivare som passar dig och dina behov. Då handpenningslån, till skillnad från bolånet, inte har någon säkerhet så kan räntan på handpenningslånet bli något högre. Genom att göra en jämförelse kan du vara säker på att du har den lägsta räntan på ditt handpenningslån.