Fackförbund

fackforbundEtt fackförbund har som uppgift att bevaka och ta tillvara på sina medlemmars intresse inom arbetslivet. Bland annat hjälper de medlemmarna att förhandla om lön med arbetsgivarna, se till att de får utbildning inom arbetsrätt samt hjälper till att utveckla arbetsförhållanden. Skulle det uppstå en arbetsrelaterad konflikt mellan arbetstagaren och arbetsgivaren hjälper även facket till för att lösa denna. Detta med i första hand arbetstagarens intresse i fokus.

Utöver arbetsrättsliga frågor erbjuder dagens fackförbund även en rad ekonomiska fördelar. I många fackförbund ingår en inkomstförsäkring som gör att man kan få större inkomst vid arbetslöshet samt medlemsrabatter på allt från försäkringar till semesterboende. Orsaken till att gå med i facket är främst för att kunna få hjälp vid arbetsrättsliga frågor. Samtidigt kan det vara ett sätt att få billigare försäkringar och en gratis inkomstförsäkring.

Är du osäker på vilket fackförbund som passar dig bäst så kan det vara en bra idé att jämföra fackförbund.

Inkomstförsäkring

Alla som är med i a-kassan får en ersättning av dem vid arbetslöshet. Grunden är att ersättningen som a-kassan betalar ut är 80% av personens tidigare inkomst. Däremot finns det en övre gräns för hur mycket som a-kassan ger som ersättning. Sedan 2015 är ersättningen som maximalt kan betalas ut 80% av en bruttolön på drygt 25.000kr. De som tjänar mer än den summan brutto kan alltså inte få 80% av inkomsten betalad av a-kassan. I detta fall finns en fördel att teckna en inkomstförsäkring.

Inkomstförsäkringen tar vid där a-kassan slutar. Om en person blir arbetslös och får ersättning från a-kassan fås även ersättning från inkomstförsäkringen i den utsträckningen att den totala ersättningen från a-kassan och inkomstförsäkringen motsvarar 80% av den tidigare lönen.

A-kassa

En a-kassa (arbetslöshetskassa) har som uppgift att betala ut ersättning till dess medlemmar som är arbetslösa. Det finns alltid olika begränsningar för vad som krävs för att få ersättning. Exempelvis finns alltid en karenstid vilket betyder att personen måste varit arbetslös under en viss tid innan ersättning börjar betalas ut. Det är även skillnad om personen blivit uppsagd eller om man har sagt upp sig själv.

Idag finns det ett stort antal arbetslöshetskassor i Sverige. Vilken man bör vara medlem i beror främst på vilken yrke man är verksam inom. Ibland är det tydligt, exempelvis ”Lärarnas a-kassa”, medan det i vissa fall är betydligt bredare gällande vilka branscher som är välkomna. Ett exempel kan tas från ”Arbetslöshetskassan Vision”. I fall där du har fler än ett alternativ kan det vara till din fördel att jämföra a-kassor för att hitta den som passar dig bäst sett till medlemsavgift och förmåner.

De flesta fackförbund har samarbete med en a-kassa så den som känner sig osäker på vilken a-kassa man bör vara med i kan med fördel kontakta sitt fackförbund och välja den a-kassa som är sammankopplad med dem.